Bereikbaarheid

Het adres is:

Verloskundig Echocentrum Rondom
Ziekenhuis ZGT Hengelo
looproute 0.2, 1e verdieping
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo